Es piekrītu

Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat mūsu privātuma politikai

Sestdiena, 07 Oktobris 2023 17:46

Kādos gadījumos man jādara SENT?

Sapratisim, kada ir si procedura?
Ja runa ir par noteiktu precu kategoriju parvadasanu tiesi Polijas teritorija vai tranzita, tas ir vienkarsi nepieciesams (piemeram, smerellas, Motorellas un antifrizi). Ir verts atzimet, ka so sarakstu var papildinat un pielagot. Dazreiz parvadatajs pieprasis noformet SENT, bez ta vienkarsi nebus iespejams veikt transportu.

Tatad SENT ir autoparvadajumu uzraudzibas sistema, kas darbojas Polijas teritorija. 2018. gada 1. oktobri stajas speka likums "grozijumi autotransporta un dzelzcela precu uzraudzibas sistemas likuma" (O zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarow od 15/06/2018)
Ja uznemums gatavojas parvadat preces, uz kuram attiecas sis likums, ieskaitot apakspakalpojumus, tad tas jaregistre tiessaiste muitas un fiskalo pakalpojumu elektroniskaja platforma (https://puesc.gov.pl/) SENT registra.
Sadas preces ietver tas preces, kuras tiek importetas vai eksportetas no Polijas, ka ari tranzita caur Poliju bez muitosanas (t. i., bez tadiem dokumentiem ka tranzita vai ekspertu deklaracija vai bez TIR Carnet)
Registracija ir nepieciesama sadam precem: kurinama mazuti un smervielas, kas var but motorisko degvielu piedevas, pasas motoriskas Degvielas un to parstrades produkti, etilspirts bez denaturacijas, ar spirta koncentraciju 80% vai vairak; ka ari produkti, kas to satur, piemeram, antifrizi uz etilspirta bazes, skidinataji un atskaiditaji; pilniba denaturets etilspirts; un tabaka zaveta.
Polijas ministrija patur tiesibas pielagot un papildinat so sarakstu SENT sistema, tapec vislabak ir parbaudit, vai tas ir aktuals tiesi pirms kravu parvadasanas.
Tagad nedaudz parunasim par pasu registraciju SENT sistema. Vina iet tiessaiste. Viss ir diezgan vienkarsi. Kad lietotajs ir registrejies, jaiesniedz sadi dati par precem: nosutitajs un sanemejs, kurs ir galigais kravu parvadatajs (adrese, transportlidzeklis, transporta marsruts, iekrausanas datumi un planota piegade). Principa nekas sarezgits. Kad registracija bus pabeigta, sistema generes numuru un atslegu (paroli). Vaditajam ir janodod sis numurs. Ta ir visa procedura.
Bet visur ir savas grutibas.
Grutibas, ar kuram saja situacija var saskarties, ir geografiskas atrasanas vietas nodosana. Tas ir obligati.
Tagad ir daudz dazadu GPS navigatoru. Lieliski deres, piemeram, ZSL arejas geografiskas atrasanas vietas noteiksanas sistemas vai GPS izsekotaji, kas atrodami parastajos viedtalrunos vai plansetdatoros, ja tajos ir instaleta lietotne SENT GEO. SENTGEO ir izplatita lietotne, kurai ir viegli izsekot precu piegades marsrutam. Google Play un App Store palidzes jums lejupieladet so lietotni.
Registraciju SENT sistema parasti veic kravas parvadataji, un, eksportejot vai ievedot preces no Polijas, atbildiba ir attiecigi nosutitajiem un sanemejiem. Sods parvadatajam obligatas registracijas precu neformalizacijas gadijuma-PLN 10 000, vaditajam no PLN 5000 lidz PLN 7500.
Musu uznemumam ir liela pieredze precu parvadasana, kas ietilpst obligataja registracija SENT sistema. Mes stradajam profesionali un kvalitativi. Mes novertejam reputaciju.
Vienmer gatavs palidzet nosutitajam ar registraciju sistema.

 

Lasīts 140 reizes